Phòng Họp

Hai phòng hội thảo  Sông Lam và Sông Hồng nằm tại tầng 04 khách sạn,  với sức chứa từ 30 đến 250 người được trang bị hệ thống âm thanh, trang thiết bị hiện đại.

 • Sông Hồng
  Sông Hồng

  Vị trí: Tầng 4
  Diện tích: 192 m2
  Sức chứa tối đa: 250 người

 • Sông Lam
  Sông Lam

  Vị trí: Tầng 4
  Diện tích: 57 m2
  Sức chứa tối đa: 30 người


Facebook chat